Vi möter eleverna där de är

Föreståndarens ord

Nu har de första ”kullarna” av elever genomgått det nya konceptet. Jag tycker att det har varit en spännande process att mer fokuserat arbeta med ungdomars mående kopplat till missbruk.

Svårigheterna har varit att hitta rätt i de existentiella frågeställningarna under behandlingspassen, då en del ungdomar verkar förlorat tro och hopp om att kunna komma tillbaka in i samhället med sunda relationer, sysselsättning och meningsfull fritid.

De stora vinsterna har varit att behandlingsprocessen har blivit mer tydlig för såväl personal som elever, vilket lett till en ökad förståelse och delaktighet i behandlingen, upplever jag. Med kortare behandlingstider har vi blivit mer effektiv och mer fokuserade på själva problematiken. Detta har även fått till följd att matchningen avseende insats -och ansvarsfördelning mellan uppdragsgivare och Ringgården blivit mer tydligt, tycker jag.

Det är mycket roligt att fått hälsa en ”gammal elev” välkommen tillbaka och handleda honom i hans praktiktjänst som en del i en större utbildning. Det är nu andra gången vi får möjlighet till denna förmån som gör allt arbete värt!

Claes Belfrage/Föreståndare Ringgården