Vi möter eleverna där de är

Föreståndarens ord

Tänk vad många som tar hälsan och sömnen för givet! Det har under perioden blivit tydligt för oss på Ringgården att sömn och sömnproblematik är ett komplext område att jobba med. Många ungdomar har under normala förhållanden en ojämn sömncykel som kan påverka deras prestationer, mående och motivation. Detta har uppmärksammats och debatterats under lång tid. Däremot har kanske svårigheterna inte varit i fokus då det gäller vår målgrupp. Ofta placeras ungdomar med receptbelagd sömnmedicin som inte följts upp eller utvärderats av förskriven läkare.  Vår erfarenhet säger att medicinsk terapi kan hjälpa akut, men inte alltid är lösningen på längre sikt, utan snarare förvärrar situationen. Vi ser ofta att medicin sällan förbättrar sömnen. Man riskerar då lätt att hamna i diskussioner kring dosering, fel sort eller tidpunkt för intag istället för att se vad man själv kan göra för att förbättra sin sömn. förklaringsmodellen hamnar lätt på fel sorts medicin

Vi möter detta med ”SÖMNSKOLAN” som är ett kognitivt program inom området hälsoperspektivet, vilket alla placerade ungdomar genomför på Ringgården. Sömnskolan innebär att vi kartlägger sömnen, lär oss förutsättningar för god sömn och reflekterar kring individuella förbättringsområden. Det är en tuff process för ungdomarna som kräver tålmodighet och öppet sinne, men över tid har vi sett att programmet förbättrar sömnkvaliteten avsevärt. Forskning är relativt samstämmig inom området och det finns mycket att ta del av.

En viktig förutsättning för sömn är kost och aktiviteter under dagen. Då är det ju lämpligt att vi äntligen fått snö att både skotta och leka i!

Claes Belfrage/föreståndare Ringgården