Vi möter eleverna där de är

Föreståndarens ord

I år har vi bedrivit verksamhet i 10 år. Vi har samlat på oss mängder av erfarenheter och kunskaper genom åren i arbetet med ungdomarna. Vi ser tydligare nu att gruppen unga missbrukare med höga ångestnivåer och existentiella problem ökar. Även forskningen kring missbruk och ungdomars psykosociala hälsa har varit ett aktuellt ämne den senaste tiden.

Vi tar därför sats mot 2014 för att kunna erbjuda en mer riktad behandling för denna målgrupp med vetenskapliga, evidensbaserade och kvalitativt effektiva metoder med fokus på de särbehov som denna målgrupp har. Detta innebär att vi kommer utveckla vårt koncept avseende metoder och strategier, MEN samtidigt ta med oss det som alltid varit vår styrka och ambition i behandlingsarbete:

  • Respekt i Relationen
  • Ansvar i besluten
  • Motivation till Förändring
  • Tillit och engagemang i behandlingen

Konceptet kommer till delar vara unikt för behandling inom målgruppen främst avseende strukturen i behandlingen, synsättet på ångest, känsloidentifiering och existentiella frågor för unga människor.

Vi håller just nu föreläsningar och seminarier kring våra erfarenheter och kunskaper inom dessa frågor just för att få mer synpunkter, väcka debatt, utbyta åsikter samt få feedback av andra intresserade människor.

 

Håll utkik i början av 2014.

 

Claes Belfrage

Föreståndare Ringgården