Vi möter eleverna där de är

FRUKOSTSEMINARIE

Vi fortsätter med våra populära frukostföreläsningar i Göteborg. ”Missbruk/beroende –
oförmågan att balansera ångest”. Nästa tillfälle är den 29/11 och inbjudan har gått ut. Först till kvarn gäller.