Vi möter eleverna där de är

Klätterdagarna förbereds för fullt

Förberedelserna för klätterdagarna under v. 25 är i full gång. Utrustning testas och gås igenom.

Vi hoppas på fina dagar vid Lyse kyrka i Bohuslän.