Vi möter eleverna där de är

Hockey

Ringgårdarna har varit i ishallen och spelat hockey. Bra fart och ett mycket gott socialt uppträdande.