Vi möter eleverna där de är

Läget på Ringgården

Vi har nu en Steg 1 utbildad Kognitiv beteendeterapeut i Ringgårdens verksamhet. Detta förstärker kompetensen och breddar utbudet av insatser vi kommer att kunna erbjuda placerade ungdomar. Vi har haft fokus på att öka ungdomarnas medvetenhet kring hur ”Automatiska tankar” påverkat deras underlag för beslut.

Vi har alla ett brus av tankar som hela vår vakna tid står påslagen. Dessa är inte alltid hjälpsamma och svåra att styra. Ofta är de självkritiska och dömande vilket skapar en dålig förutsättning för att handla konstruktivt. Vanligt förekommande tankar är: ”jag klarar inte det här, det är ingen idé att…, pallar inte… ect”. Vi har tillsammans tittat och undersökt vad dessa tankar kommer ifrån och fram allt hur vi kan utmana våra tankemönster. Detta innebär att testa sanningshalten i de vi tänker, känner och beter oss.

Med denna teoretiska grund kommer vi nu att öva, pröva och reflektera kring tankar, känslor och beteendet på ett mer pedagogiskt vis än tidigare.

Den stora utmaningen ligger i att kunna erbjuda ungdomarna utmanande situationer som känns relevanta för dom och som bidrar till högre självkännedom och mognad.

Allt i syfte att öka möjligheterna till en mer gynnsam utveckling, även efter behandlingen på Ringgården.