Vi möter eleverna där de är

Ringgården höjer kompetensen

Ringgården har höjt kompetensen samt utvecklat behandlingsprogrammet kring missbruk/beroende problematik.

Läs mer om vårt program här på hemsidan.