Vi möter eleverna där de är

Årets dykläger

Ringgården flyttar ut verksamheten till Kungshamn i Bohuslän under vecka 27 gör att genomföra det årliga dyklägret. Planeringen av lägret är nu i full gång!