Vi möter eleverna där de är

Engagemang, Respekt och Ansvar

Engagemang, Respekt och Ansvar är de värde ord vi arbetar med på Ringgården. Dessa skall kunna förstås i relationer mellan ungdomarna, ungdomar-personal och i det kollegiala arbetet. Värdeorden skall kunna ses och förstås i regler och rutiner, i aktiviteter och genomsyra allt behandlingsarbete på Ringgården. Vår ambition är att värdeorden alltid skall vara levande aktuella och ett naturligt inslag och fundament i diskussioner, samtal och möten på Ringgården.

Det slår mig hur självklart detta kan låta, men hur svårt det är att praktisera och konkretisera i det vardagliga arbetet. Det är lätt att man i teorin är överens kring betydelse och innebörd, men det är i uppkomna situationer desto viktigare att dessa fungerar som vägledning i ett sätt att hantera läget.

Det är alltså i beteende och attityd som vi visar och exemplifierar värdeorden, vilket resulterar i ett förhållningssätt att möta och bemöta varandra. Detta tror jag, börjar med att vi som arbetar med att försöka påverka beteende, attityder och värderingar är överens och samstämmiga kring rutiner, regler och förhållningssätt som grundas i värdeorden Engagemang, Respekt och Ansvar.