Vi möter eleverna där de är

FÖRESTÅNDARENS ORD

Nu har snön lagt sig och kölden bitit tag i landskapet kring Ringgården, vilket vi sett framemot. Framförallt då det snart är dags för skidläger!

Detta innebär att ungdomarna kommer träna sina färdigheter i skidbacken och att umgås under aktiva former. Det ställer särskilda krav på anpassningsförmåga, socialförståelse och reflektion, vilket vi ser som viktiga och ibland eftersatta förmågor inom vår målgrupp.

Att stanna upp och fundera på hur vi påverkar och påverkas av andra, hur vi uppfattas och helst vill bli uppfattade är ett återkommande och vanligt tema på Ringgården, men kommer att intensifieras på lägret.

För att öva detta använder vi oss av konstruktiv feedback. Vi tycker att det är en bra metod som ställer krav på tålamod, flexibilitet och respekt från deltagarna. De positiva effekterna är att lära sig vara tydlig i samtal och att lyssna, men framför allt lära sig något om sig själv i förhållande till andra och utvecklas.

Utvecklingsarbetet är viktigt, men lika viktigt är att skaffa sig positiva upplevelser och erfarenheter som man kan dela gemensamt med andra.

 

Claes Belfrage/Ringgården