Vi möter eleverna där de är

Föreståndarens ord

Begreppet utanförskap har legat i fokus under en period såväl i samhällsdebatten som på Ringgården. Det är tydligt att ungdomarna känner utanförskap och orättvisa då de skall försöka etablera sig i samhället igen. Många ungdomar uttrycker att de helst inte berättar att de genomgår eller har genomgått en behandling, eftersom de möts med förutfattade blickar eller kommentarer som inte känns bra. Det borde vara en merit att ha gjort en personlig utveckling, vilket vi anser att behandlingsarbete till stor del handlar om.

I förändringsarbetet har eleverna under ca 20 v haft möjlighet att utforska sina grundläggande värderingar, tittat på försvarsstrategier och kartlagt såväl brister som förtjänster och veckovis gjort planer och målformuleringar för att nå resultat.

De har även haft möjlighet att skapa sig en djupare förståelse hur destruktiva beteendemönster fungerar.