Vi möter eleverna där de är

Föreståndarens ord

Erfarenhetsmässigt har vi lämnat sommaren bakom oss. Förhoppningsvis har den skapat nya erfarenheter och upplevelser som vi kan minnas och samlas kring i samtal och diskussioner. Vi noterar ofta att då nya elever kommer till Ringgården försöker de skapa relationer och etablera en roll utifrån delade erfarenheter. Tyvärr är den gemensamma tangeringspunkten inte alltid god utifrån ett positivt utvecklingsperspektiv, utan handlar som oftast om utanförskap, dåliga erfarenheter från skolan, konflikter och missbruk.

Detta blir allt tydligare för oss hur viktigt delade positiva upplevelser är för såväl gemenskap som individen. Den goda erfarenheten kan användas som vägledning framåt i olika beslut. Jag tror att vi minns goda lika väl som mindre goda upplevelser och framförallt väljer goda i möte med andra.

 

/Claes Belfrage föreståndare Ringgården Ånnerud