Vi möter eleverna där de är

Engagemang, Respekt och Ansvar är de värde ord vi arbetar med på Ringgården. Dessa skall kunna förstås i relationer mellan ungdomarna, ungdomar-personal och i det kollegiala arbetet. Värdeorden skall kunna ses och förstås i regler och rutiner, i aktiviteter och genomsyra allt behandlingsarbete på Ringgården. Vår ambition är att värdeorden alltid skall vara levande aktuella och ett naturligt inslag och

Read More

Erfarenhetsmässigt har vi lämnat sommaren bakom oss. Förhoppningsvis har den skapat nya erfarenheter och upplevelser som vi kan minnas och samlas kring i samtal och diskussioner. Vi noterar ofta att då nya elever kommer till Ringgården försöker de skapa relationer och etablera en roll utifrån delade erfarenheter. Tyvärr är den gemensamma tangeringspunkten inte alltid god utifrån ett positivt utvecklingsperspektiv, utan

Read More

Begreppet utanförskap har legat i fokus under en period såväl i samhällsdebatten som på Ringgården. Det är tydligt att ungdomarna känner utanförskap och orättvisa då de skall försöka etablera sig i samhället igen. Många ungdomar uttrycker att de helst inte berättar att de genomgår eller har genomgått en behandling, eftersom de möts med förutfattade blickar eller kommentarer som inte känns bra.

Read More

Nu har snön lagt sig och kölden bitit tag i landskapet kring Ringgården, vilket vi sett framemot. Framförallt då det snart är dags för skidläger! Detta innebär att ungdomarna kommer träna sina färdigheter i skidbacken och att umgås under aktiva former. Det ställer särskilda krav på anpassningsförmåga, socialförståelse och reflektion, vilket vi ser som viktiga och ibland eftersatta förmågor inom vår

Read More

Join to our Newsletter_

Amazing news for you!

This is a nice example text