Vi möter eleverna där de är

Nu har vi startat HVB-hemmet Ringgården Gerlesborg. Vår behandling bygger på samma behandlingskoncept som vårt första HVB-hem, Ringgården Ånnerud. Det som skiljer hemmen åt är i första hand att vi förstärkt programmet med integrationsinsatser och har en längre behandlingstid.

Read More

I oktober startar vi Ringgården Gerlesborg, ett nytt behandlingshem i en fantastisk miljö nära havet i hjärtat av Bohuslän.  Vår målgrupp är ensamkommande pojkar/unga män i åldern 16-21 år. Gemensamt för målgruppen är att de har svårigheter att balansera sin ångest vilket kan visa sig i bl.a missbruk, kriminalitet och utanförskap. Genom att komplettera vårt behandlingskoncept med samhällsorientering och språkstöd stärker

Read More

Join to our Newsletter_

Amazing news for you!

This is a nice example text