Vi möter eleverna där de är

Elevinformation

Vad är Ringgården Gerlesborg?

Den här länken är riktad till dig som skall placeras på behandlingshem och som själv söker ett hem där du kan känna trivsel, trygghet och utvecklingsmöjligheter. Vi försöker här att ge dig en kortfattad bild av vad du kommer att möta på Ringgården om du blir placerad hos oss. Du hittar mer och djupare information under övriga länkar. Givetvis är du alltid välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor!

Föreståndare: Ulrika Bjurström
Mobiltelefon: 0702-77 92 27
Telefon: 0523-510 50
E-post: ulrika.bjurstrom@ringgarden.se

Ringgården Gerlesborg
Övre Hogslättsvägen 17
457 48 HAMBURGSUND

Organisationsnummer: 556806-0049

If you observe these easy paper writer review steps, you’ll be able to write a successful essay.