Vi möter eleverna där de är

Hur kan din utsluss se ut?

Hur kan din utsluss se ut?

Vi strävar efter att ”slussa ut” dig stegvis och planerar den tillsammans med uppdragsgivaren. Planeringen baseras på dina behov och förutsättningar, vilket gör att varje utsluss är mycket individuell. Under denna period släpper vi efterhand kontakten med dig för att träna din självständighet. Vi finns dock alltid där om du behöver oss.

Egentligen släpper vi aldrig kontakten så länge som du vill ha den – du är alltid välkommen!