Vi möter eleverna där de är

Kan jag få någon utbildning?

Kan jag få någon utbildning?

Vi anser att skolutbildning är viktigt och för dig som har en fungerande skolgång. När du kommer till oss erbjuder vi stöd med läxor och annat som rör dina studier.
Vårt behandlingsprogram är en utbildning i sig och syftar till att ge dig förutsättningar att lyckas med det du vill göra. Vår inställning är att du först genomgår vårt behandlingsprogram och därefter fortsätter/påbörjar dina studier.