Vi möter eleverna där de är

Vad har vi för mål med din utveckling?

Vad har vi för mål med din utveckling?

Utgångspunkten är att vi sätter målen för din utveckling tillsammans med dig utifrån just dina förutsättningar och behov. Detta gör att målbilden ser lite olika ut för alla våra elever. Det som dock är gemensamt för alla, är att vi arbetar för att utveckla:

  • Självförtroende och självinsikt
  • Förmåga att förstå konsekvenser och ta ansvar
  • Förmåga att samarbeta och hantera konflikter
  • Självständighet och framtidstro