Vi möter eleverna där de är

Vad ställs det för krav?

Vad ställs det för krav?

Vi kommer att ställa ett antal krav på dig under behandlingen. Kraven kommer att öka efterhand som du utvecklas. De viktigaste kraven är att du:

  • Håller dig nykter
  • Respekterar andra oavsett deras bakgrund och förutsättningar
  • Gör ditt bästa och tar ansvar för dig själv och dina uppgifter
  • Vågar ta emot hjälp när du behöver det

Du har rätt att ställa många krav på oss. De viktigaste tror vi är att vi:

  • Visar dig respekt
  • Bryr oss om dig
  • Ställer krav på dig
  • Behandlar dig rättvist
  • Gör vårt yttersta för att hjälpa dig att utvecklas