Vi möter eleverna där de är

Vilka metoder använder vi?

Vilka metoder använder vi?

Gemensamt för våra metoder är att de är KBT (Kognitiv beteendeterapi) – inriktade. Vilket innebär att vi tillsammans med dig jobbar med att förändra dina tanke- och beteendemönster i syfte att du bättre skall kunna hantera dina känslomässiga problem/utmaningar. Det handlar mycket om att förstå konsekvenser, dra slutsatser och kunna omsätta lärdomen till andra situationer i livet. De verktyg vi utnyttjar är bl.a. egenreflektion, spegling, feedback och självklart andra former av samtal. Din egen utvecklingsplan kopplas till ett utvecklingssystem i olika faser där du tydligt kan se din egen utveckling.