Vi möter eleverna där de är

Personal

Personal

Vi som arbetar på Ringgården har tillsammans en mycket bred behandlingskompetens där följande spetskompetenser ingår:

  • Familjeterapi
  • Drogterapi
  • ART-instruktörer
  • Ledarskap och gruppdynamik

För att hålla en hög kvalitet och en god säkerhet i våra dagliga aktiviteter, har vi en hög kompetens inom friluftsliv som fiske, båtliv och bergsklättring, även inom olika fysiska aktiviteter som fotboll, konditions- och styrketräning. Vi tummar aldrig på kvalitet eller säkerhet, behöver vi en förmåga som vi saknar, oavsett det gäller behandling eller aktiviteter, tar vi alltid in extern kompetens som stöd i genomförandet.

The fact that a student might not be able to attend a class that is held in a lecture hall in the daytime or do the assignments they need access to as of expenses on transport isn’t a fault of their student who holds the class or even the professors that teach the

It’s https://affordable-papers.net/ also advisable to ensure you are looking at the kind of price which you’re increasingly now being offered.

class.