Vi möter eleverna där de är

Hur kan din utsluss se ut?

Hur kan din utsluss se ut?

Vi strävar efter att ”slussa ut” dig stegvis, antingen åter till din familj eller till ett eget boende. Utslussen planerar vi ihop med dig och uppdragsgivaren utifrån dina behov och förutsättningar. Detta gör att varje utsluss är mycket individuell. Under utslussperioden släpper vi efterhand kontakten med dig för att träna din självständighet. Vi finns dock alltid där om du behöver oss.

Egentligen släpper vi aldrig kontakten så länge som du vill ha den – du är alltid välkommen!