Vi möter eleverna där de är

Hur ofta får du komma hem?

Du har möjlighet att åka på hembesök när du nått fas 2 i behandlingsprogrammet vilket normalt tar ca. sex veckor. Därefter har du möjlighet att åka hem varannan helg. När du nått ännu längre i behandlings-programmet, bestämmer vi tillsammans med i dig och din uppdragsgivare om längre hembesök i syfte att lösa saker som underlättar din hemflytt.