Vi möter eleverna där de är

Kan jag få någon utbildning?

Kan jag få någon utbildning?

Vi anser att skolutbildning är jätteviktigt för dig. Vårt behandlingsprogram är en utbildning som bl.a. syftar till att du längre fram i livet skall skapa dig större möjligheter att lyckas med det du vill göra. Vår inställning är att du först genomgår vårt behandlingsprogram och sedan uppmuntrar vi dig till att fortsätta/påbörja din skolutbildning.