Vi möter eleverna där de är

Ringgården Gerlesborg

Ringgården Gerlesborg

Ringgårdens målgrupp är pojkar/män mellan 16-21 år med en bakgrund i kriminalitet, socialt utanförskap, missbruk eller beroende. Vårt behandlingskoncept har ett multivariabelt synsätt utifrån medicinska, sociala, psykologiska, beteendemässiga och existentiella aspekter. Dessa aspekter genomsyrar behandlingen från kartläggning via planering och genomförande till utvärdering. Uppdraget är att tillsammans med eleven ta fram de verktyg som han behöver för ett självständigt liv i en fungerande relation till omgivningen. På Ringgården Gerlesborg har vi förstärkt behandlingskonceptet med integrationsinsatser.

Ringgården möter elevens hela behov – från utredning, behandling, nätverksrelationer, utbildning, praktik till utsluss. Vi har dokumenterad god förmåga att möta de mest varierande former av individuella behov, bl.a. missbruks- och ADHD/ADD-problematik.