Vi möter eleverna där de är

Nu är ramavtal klart med Göteborgs stadsdelsnämder samt kranskommuner. Vi ser fram emot att fortsätta behandla unga med missbruksproblem. Verksamhetschef Johan Sörensen-Ringi

Read More

Vi har nu en Steg 1 utbildad Kognitiv beteendeterapeut i Ringgårdens verksamhet. Detta förstärker kompetensen och breddar utbudet av insatser vi kommer att kunna erbjuda placerade ungdomar. Vi har haft fokus på att öka ungdomarnas medvetenhet kring hur ”Automatiska tankar” påverkat deras underlag för beslut. Vi har alla ett brus av tankar som hela vår vakna tid står påslagen. Dessa är

Read More

Vi har nu en Steg 1 utbildad Kognitiv beteendeterapeut i Ringgårdens verksamhet. Detta förstärker kompetensen och breddar utbudet av insatser vi kommer att kunna erbjuda placerade ungdomar. Vi har haft fokus på att öka ungdomarnas medvetenhet kring hur ”Automatiska tankar” påverkat deras underlag för beslut. Vi har alla ett brus av tankar som hela vår vakna tid står påslagen. Dessa är

Read More

Vi har nu en Steg 1 utbildad Kognitiv beteendeterapeut i Ringgårdens verksamhet. Detta förstärker kompetensen och breddar utbudet av insatser vi kommer att kunna erbjuda placerade ungdomar. Vi har haft fokus på att öka ungdomarnas medvetenhet kring hur ”Automatiska tankar” påverkat deras underlag för beslut. Vi har alla ett brus av tankar som hela vår vakna tid står påslagen. Dessa är

Read More

Engagemang, Respekt och Ansvar är de värde ord vi arbetar med på Ringgården. Dessa skall kunna förstås i relationer mellan ungdomarna, ungdomar-personal och i det kollegiala arbetet. Värdeorden skall kunna ses och förstås i regler och rutiner, i aktiviteter och genomsyra allt behandlingsarbete på Ringgården. Vår ambition är att värdeorden alltid skall vara levande aktuella och ett naturligt inslag och

Read More

Nu har vi startat HVB-hemmet Ringgården Gerlesborg. Vår behandling bygger på samma behandlingskoncept som vårt första HVB-hem, Ringgården Ånnerud. Det som skiljer hemmen åt är i första hand att vi förstärkt programmet med integrationsinsatser och har en längre behandlingstid.

Read More

Erfarenhetsmässigt har vi lämnat sommaren bakom oss. Förhoppningsvis har den skapat nya erfarenheter och upplevelser som vi kan minnas och samlas kring i samtal och diskussioner. Vi noterar ofta att då nya elever kommer till Ringgården försöker de skapa relationer och etablera en roll utifrån delade erfarenheter. Tyvärr är den gemensamma tangeringspunkten inte alltid god utifrån ett positivt utvecklingsperspektiv, utan

Read More

I oktober startar vi Ringgården Gerlesborg, ett nytt behandlingshem i en fantastisk miljö nära havet i hjärtat av Bohuslän.  Vår målgrupp är ensamkommande pojkar/unga män i åldern 16-21 år. Gemensamt för målgruppen är att de har svårigheter att balansera sin ångest vilket kan visa sig i bl.a missbruk, kriminalitet och utanförskap. Genom att komplettera vårt behandlingskoncept med samhällsorientering och språkstöd stärker

Read More