Vi möter eleverna där de är

När kan du göra besök utanför verksamheten?

Du har möjlighet att göra besök utanför verksamheten när du nått fas 2 i behandlingsprogrammet. Denna period är cirka åtta veckor. Därefter har du möjlighet att åka varannan helg. När du nått ännu längre i behandlingsprogrammet har du möjlighet till längre hembesök i syfte att lösa saker som underlättar din hemflytt.