Vi möter eleverna där de är

FÖRESTÅNDARENS ORD

Jag vill tacka alla som deltagit på frukostseminarierna om missbruk kopplat till ångestproblematik. Det har varit spännande att få ta del av era synpunkter och erfarenheter under förläsningarna. Detta har även gjort mig mer övertygad att missbruksproblematik och svårigheter att hantera ångest bland unga, tyvärr är en växande grupp som vi behöver lägga kraft och fokus på.

Förändringsarbetet på Ringgården är i fullgång och vi ser fram emot en intressant vår att ”sjösätta” strukturen i de nya inslagen av behandlingen. Speciellt spännande skall det bli att vi kommer handleda ungdomarna i känsloidentifiering på ett annorlunda vis, vilket med säkerhet kommer leda till utvecklande diskussioner kring sorg, ilska, skräck och glädje.

Vi kommer även lägga större vikt på att kunna hantera sin fritid på ett aktivt och sunt sätt under våren.….och självklart ser vi fram emot lite mer sol och värme!

/Claes Belfrage, föreståndare Ringgården