Vi möter eleverna där de är

      Målgrupp

       *   Pojkar/män 16-21 år

       *   Missbruk eller beroende

writepaper.org

       *   Kriminalitet

In order to write an essay, an article writer has to have the ability to arrange and lay down all of essay writer his ideas in a coherent manner.

       *   LVU eller SOL

 

 

 

 

 

Ringgården – Respekt, Ansvar och Engagemang

Ringgården startade som behandlingshem för pojkar/män 2003. Under årens lopp har vi utvecklat vår verksamhet utifrån aktuell forskning, egna erfarenheter och den feedback vi fått ifrån elever och uppdragsgivare. Det har alltid varit viktigt för oss att vår verksamhet kännetecknas av respekt, ansvar, engagemang, trygghet, erfarenhet och kompetens – Nödvändiga komponenter för en positiv utveckling hos våra elever.

Våra framgångsfaktorer i behandlingsarbetet med ungdomar är att:

  • Vara lyhörda
  • Bygga relationer
  • Skapa trygghet
  • Motivera och få eleven att nå insikt om sitt eget ansvar till förändring
  • Möta varje elev individuellt och samtidigt kunna hantera grupprocesser

Ringgårdens behandlingskoncept riktar sig emot unga människor som har svårigheter att hantera sin ångest vilket ofta leder till missbruk, beroende, kriminalitet och socialt utanförskap.

Bear in mind it is write my essay never too late to update your own work.