Vi möter eleverna där de är

Placering

Vi möter eleverna där de är
Vi ser gärna att vi får möjlighet att göra en matchningsintervju i syfte till att se om vi kan tillgodose elevens behandlingsbehov. Vi kan göra den i samband med studiebesök på Ringgården eller vid behov på annan plats. Vi välkomnar även studiebesök av anhöriga.

För ytterligare information och placering kontakta:

Föreståndare: Claes Belfrage
Mobiltelefon: 0703 – 600 163
Telefon: 0528 – 501 63
claes.belfrage@ringgarden.se
Ringgården
Ånnerud 4
458 96 Högsäter
Organisationsnummer: 556629 -7924

Kontakta oss