Vi möter eleverna där de är

Kvalitetssäkring

Vi möter eleverna där de är

Ringgården försöker ständigt att utveckla och förbättra vår verksamhet. Ett bra stöd för detta är de planerade och oanmälda tillsyner som genomförs av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). Det viktigaste är dock det kontinuerliga arbetet med att höja kvaliteten genom att utnyttja elevernas, uppdragsgivarnas och våra egna erfarenheter och slutsatser. Vi har redan sedan starten satsat stora resurser på kompetensutveckling för att säkerställa ett kvalitativt behandlingsarbete med moderna metoder. Vårt interna utvecklingsarbete baseras på evidensbaserade behandlingsmetoder och väl utvecklade rutiner för att dokumentera och förbättra både behandlingsresultatet och verksamheten i övrigt. Vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete följer de riktlinjer som anges i SOSFS 2011:9

Tillsynsbeslut

211123

Tillsynsbeslut

210115

Tillsynsbeslut

140627

Tillsynsbeslut

190702

Tillsynsbeslut

121112

Tillsynsbeslut

220602

Tillsynsbeslut

181218

Tillsynsbeslut

120420

Tillsynsbeslut

170523

Tillsynsbeslut

111027

Tillsynsbeslut

160408

Tillsynsbeslut

101207

RINGGÅRDEN

Ringgården startade 2003 som behandlingshem för pojkar/yngre män. Under årens lopp har vi utvecklat vår verksamhet utifrån aktuell forskning, egna erfarenheter och den feedback vi fått ifrån elever, vårdnadshavare och uppdragsgivare. Det har alltid varit viktigt för oss att vår verksamhet kännetecknas av respekt, ansvar, engagemang, trygghet, kompetens och erfarenhet – nödvändiga komponenter för en positiv utveckling hos våra elever.

För ytterligare information och placering kontakta:

Föreståndare: Claes Belfrage
Mobiltelefon: 0703 – 600 163
Telefon: 0528 – 501 63
claes.belfrage@ringgarden.se
Ringgården
Ånnerud 4
458 96 Högsäter
Organisationsnummer: 556629 -7924

Kontakta oss