Vi möter eleverna där de är
Ringgården önskar en god jul och ett gott nytt år 2021. Vi tackar alla kämpande elever, samarbetspartners och personalen för ett bra jobb under 2020.

Verksamhetschef

Johan Sörensen-Ringi