Vi möter eleverna där de är

Sommaren är över och vi har kommit in i hösten. Vi har just utvärderat sommaren som i sin helhet fungerat mycket bra. Det finns emellertid alltid saker som kan utvecklas. Detta kommer vi titta närmare på våra utvecklingsdagar den 28-29/9. Om vi tittar framåt så kommer det bli mycket intressant att se vad utvärderingen av behandlingsprogrammen i november ger. Även om vi redan nu vet vad vi vill fortsätta utveckla för att ytterligare vässa våra behandlingsinsatser kommer den utvärderingen ge oss en klar indikation på att vi fortsätter i rätt riktning.

Johan Sörensen-Ringi
Verksamhetschef