Vi möter eleverna där de är

Så lämnar vi 2021 bakom oss. Under året som gått har det hänt en hel del. B.l.a:

– Vi har anställd en ytterligare kompetent medarbetare
– Vi har utvecklat behandlingsprogrammen
– Vi har testat att köra del av behandlingen i digital form
– Vi har renoverat vår kontorsdel på Ringgården

Jag vill tacka alla för gott samarbete under 2021 och hoppas att det fortsätter under 2022

Johan Sörensen-Ringi
Verksamhetschef