Vi möter eleverna där de är
Ringgårdens utvecklingsdagar är genomförda. De har varit spännande och givande. B.l.a har vi jobbat med Ringgårdens nya introduktionsprogram vilket vi tror kommer bli bra.