Vi möter eleverna där de är

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

 

Ringgården försöker ständigt att utveckla och förbättra vår verksamhet. Ett bra stöd för detta är de planerade och oanmälda tillsyner som genomförs av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Detta kombineras med kvalitetsindexmätning hos uppdragsgivarna genom SSIL:s försorg. Det viktigaste är dock det egna arbetet med att höja kvaliteten där vi utnyttjar elevernas, uppdragsgivarnas och våra egna erfarenheter. Vi har redan sedan starten satsat stora resurser på kompetensutveckling för att säkerställa ett bra behandlingsarbete med moderna metoder. I vårt interna arbete utnyttjar vi evidensbaserade behandlingsmetoder och har väl utvecklade rutiner för att dokumentera och utveckla både behandlingsresultatet och verksamheten i övrigt. Vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete följer de riktlinjer som anges i SOSFS 2011:9.

Ringgården Gerlesborg är en nystartad verksamhet. Vårt andra boende och samarbetspartner, Ringgården Ånnerud, har var i drift sedan 2003. Vill ni ta del av de referenser, tillsynsbeslut och kvalitetsindex från den verksamheten går ni in på Ringgården Ånnerud och klickar på fliken kvalitetssäkring.