Vi möter eleverna där de är

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

Ringgården försöker ständigt att utveckla och förbättra vår verksamhet. Ett bra stöd för detta är de planerade och oanmälda tillsyner som genomförs av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Det viktigaste är dock det egna arbetet med att höja kvaliteten där vi utnyttjar elevernas, uppdragsgivarnas och våra egna erfarenheter. Vi har redan sedan starten satsat stora resurser på kompetensutveckling för att säkerställa ett bra behandlingsarbete med moderna metoder. I vårt interna arbete utnyttjar vi evidensbaserade behandlingsmetoder och har väl utvecklade rutiner för att dokumentera och utveckla både behandlingsresultatet och verksamheten i övrigt. Vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete följer de riktlinjer som anges i SOSFS 2011:9.

 

Ladda ner:

Tillsynsbeslut_210115
Tillsynsbeslut_190702
Tillsynsbeslut 181218

Tillsynsbeslut_170523
Tillsynsbeslut 160408
Tillsynsbeslut 140627
Tillsynsbeslut 121112
Tillsynsbeslut 120420
Tillsynsbeslut 111027
Tillsynsbeslut 101207

Referenser: Kontakta Ringgården för aktuella referenser.