Vi möter eleverna där de är

Ringgården

Ringgården 

Vårt behandlingskoncept har ett multivariabelt synsätt utifrån medicinska, sociala, psykologiska, beteendemässiga och existentiella aspekter. Dessa aspekter genomsyrar behandlingen från kartläggning via planering och genomförande till utvärdering. Uppdraget är att tillsammans med eleven ta fram de verktyg som han behöver för ett självständigt liv i en fungerande relation till omgivningen.

Ringgården kan möta elevens hela behov – från utredning, behandling, nätverksrelationer, utbildning, praktik till utsluss. Vi har dokumenterad god förmåga att möta de mest varierande former av individuella behov, bl.a. missbruks- och ADHD/ADD-problematik.