Vi möter eleverna där de är

Elevinformation

Vad är Ringgården?

Den här länken är riktad till dig som skall placeras på behandlingshem och som själv söker ett hem där du kan känna trivsel, trygghet och utvecklingsmöjligheter. Vi försöker här att ge dig en kortfattad bild av vad du kommer att möta på Ringgården om du blir placerad hos oss. Du hittar mer och djupare information under övriga länkar. Givetvis är du alltid välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor!

Föreståndare: Claes Belfrage
Mobiltelefon: 0703-600 163
Telefon: 0528-501 63
Fax: 0528-501 62
E-mail: claes.belfrage@ringgarden.se

Utvecklingshemmet Ringgården
Ånnerud 4
458 96 Högsäter