Vi möter eleverna där de är

Aktiviteter

Aktiviteter

På Ringgården finns stora möjligheter till aktiviteter. Vissa av aktiviteterna pågår året runt som innebandy, basket, styrketräning, bowling och fiske. Andra är mer årstidsknutna och då ofta kopplade till lägerverksamhet som utförsåkning, klättring, och kanotpaddling. Förutom dessa idrotts- och friluftsaktiviteter, har vi mer kulturella inslag som musik, teater, bio, muséer och mässor samt studiebesök vid olika samhällsfunktioner. En del dagliga aktiviteter är av ADL-typ och omfattar grundläggande träning i dagliga rutiner som hygien, matlagning, hushållsarbete, reparationer, sex- och samlevnad och hushållsekonomi i syfte att förbereda eleven för ett självständigt vuxenliv.

Vi använder även aktiviteterna som ett led i det dagliga behandlingsarbetet utifrån de naturliga situationer som uppstår.

Vårt mål med aktiviteterna är att eleven skall:

  • uppleva en meningsfull fritid och förbättra sin fysiska status
  • utveckla sitt självförtroende och sin förmåga att samarbeta
  • utveckla ett långsiktigt intresse inför framtiden
  • förstå det samhälle som de är en del av