Vi möter eleverna där de är

Placering

Placering

Inför en placering ser vi gärna att både uppdragsgivaren och eleven gör ett studiebesök. Besöket syftar dels till att eleven skall känna sig trygg och förstå vad en placering på Ringgården innebär, dels till att göra det möjligt för uppdragsgivaren att värdera om Ringgårdens verksamhet är lämplig utifrån elevens behov. Vi har också möjlighet att besöka eleven om det är svårt praktiskt eller att det känns bättre för honom. Givetvis är även anhöriga välkomna att besöka Ringgården.

Behandling
Programmet omfattar utredning, behandling och återföring. Behandlingen baseras på kartläggningen under utredningsdelen och utifrån denna genomförs en matchning av kognitiva och evidensbaserade insatser.

Vi har en unik erfarenhet och kompetens i att utveckla relationer samt att matcha behandlingsmetodik och pedagogik utifrån elevens individuella behov och förutsättningar.